Menu

Menu

Snahou rodinného penziónu je ponúknuť jedlo a pitie formou zážitkovej gastronómie, len z domácich produktov dochovaných na našej farme Hajenka – Salaš Mária a dopestovaných na našich poliach. Divina, ktorá je súčasťou jedálneho lístka, vyrástla v perle Zemplína “v Zemplínskych vrchoch”.

Obsah je chránený. Funkcia pravého kliku nie je povolená.

Nastavenia cookies